Maklumat Korporat


Kolej vokasional Kudat ( KVK) dahulunya Sekolah Menengah Vokasional Kudat telah dibina pada tahun 1984 dan telah siap sepenuhnya pada tahun 1988. Pada 25 Mei 1988, bangunan ini telah diserahkan kepada Jabatan Pendidikan Sabah. Kolej ini telah didirikan di atas tanah seluas 48 ekar. Ia terletak 22 kilometer dari bandar Kudat. 

KVK adalah salah sebuah daripada lapan buah Kolej Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Pada tahun 2013, sekolah ini telah di naik taraf kepda Kolej Vokasional.

Pada masa ini, KVK menawarkan sembilan kursus iaitu Diploma Teknologi Pembinaan, Diploma Teknologi Automotif, Diploma Teknologi Kimpalan, Diploma Teknologi Pemesinan Industri, Diploma Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara, Diploma Teknologi Elektronik, Diploma Teknologi elektrik, Diploma Pengurusan Perniagaan dan Diploma Sistem komputer dan Rangkaian.

FALSAFAH KOLEJ VOKASIONAL KUDAT
Berusaha memperkembangkan dan memperlengkapkan potensi pelatih/pelajar secara menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan modal insan yang sempurna, harmonis dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan modal insan dan warganegara yang berkemahiran, berdaya cipta, berketerampilan, berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, berakhlak mulia, dan berupaya mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta mampu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

VISI KOLEJ VOKASIONAL KUDAT
“Menjana Kegemilangan”

MISI KOLEJ VOKASIONAL KUDAT
“Kami sentiasa komited dan bersatu padu untuk menjana kegemilangan bidang keberhasilan utama kolej”

NILAI-NILAI KOLEJ VOKASIONAL KUDAT
Semua warga kolej dalam melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing akan berpegang kepada nilai-nilai berikut:

MENEPATI MASA
Sentiasa peka kepada kehendak masa dan menyiapkan kerja selaras dengan keperluan semasa.


BERINTEGRITI
Beramanah, telus, bekerja dengan niat yang betul serta mengamalkan nilai-nilai agama yang unggul

BEKERJA SEPASUKAN (TEAM WORK)
Warga kolej mencapai kejayaan melalui kerjasama, berganding bahu dan bersepakat untuk mencapai matlamat kewujudan kolej. Warga kolej menjadikan bekerja sebagai satu ibadah.

RAJIN
Berusaha bersungguh-sungguh dan tidak mengenal jemu. Mengamalkan konsep ‘kaizen’ atau penambahbaikan berterusan. Tabah serta sanggup menghadapi segala rintangan dan cabaran.